webdesign, webhosting, software, sítě, databáze
Každý problém má své řešení.

Aktuality

PF 2019 (21.12.2018)

AIKEN Vám přeje veselé Vánoce a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2019.

Vydání knihy Staré/nové kutnohorské pověsti (13.12.2017)

Vydali jsme výpravnou, celobarevnou knihu Staré/nové kutnohorské pověsti od akademické malířky Jitky Jelínkové. Knihu si můžete objednat v našem LinuxMarketu nebo zakoupit v kutnohorských knihkupectvích a na dalších místech.

další články ze sekce Aktuality...

Doporučujeme


Firemní blog

RoundCube a třísloupcové zobrazení (23.8.2013)

S rozmachem širokoúhlých monitorů se postupně mění také uživatelská rozhraní programů. Například při práci s poštou je dnes standardem třísloupcové zobrazení. Jak ho získat ve webmailu RoundCube?

Proč používat službu Přidej.cz? (22.3.2013)

Služba Přidej.cz spojuje hned tři hodnoty na jednom místě, a to zcela zdarma. Usnadňuje sdílení, posiluje SEO a nabízí přístup k zajímavým odkazům a k informacím o nich.

další články ze sekce Firemní blog...

Církevní gymnázium sv. Voršily Kutná Hora

Cílem projektu bylo vytvořit nové webové stránky osmiletého církevního gymnázia a pak průběžně provádět aktualizace a změny podle operativního zadání. Správa obsahu měla (podobně jako u původního webu) zůstat zcela v kompetenci zákazníka, veškerý obsah z původního webu měl být přenesen do webu nového, a to bez přerušení provozu.

Výchozí situace byla následující:

 • v provozu jsou webové stránky založené na systému správy obsahu
 • stránky neobsahují prakticky žádnou grafiku
 • vzhled všech jednotlivých stránek je shodný
 • struktura webu je jednorozměrná (jedna úroveň nabídky)
 • autor systému správy obsahu k němu neposkytuje podporu

Pro vytvoření a údržbu nových webových stránek byly předem stanoveny následující podmínky:

 • web bude prostředkem intenzivní komunikace učitelů se studenty (zpřístupňování výukových materiálů, informací o uspořádaných akcích a o úspěších studentů apod.), ale i prostředkem vnější prezentace školy
 • vytvořit bohatou a zajímavou grafiku, odlišnou podle různých částí webu (stránek)
 • při tvorbě grafiky využít barevný styl používaný gymnáziem
 • struktura webu musí odpovídat konkrétním potřebám, včetně různého počtu úrovní větvení
 • systém správy obsahu musí být způsobilý provozu na aktuálním serveru (včetně využití téže databáze)
 • pro web samotný i pro systém správy obsahu musí být i do budoucna poskytována podpora
 • součástí zprovoznění webu bude zaškolení uživatelů pověřených správou obsahu

Projekt byl realizován na jaře 2006 a jeho údržbová a aktualizační fáze stále trvá. Realizace proběhla takto:

 • vytvoření studie pro nový web a plynulý přechod ze webu původního
 • vytvoření návrhu logické struktury webu
 • vytvoření kompletní grafiky (ak. mal. Jitka Jelínková s využitím výtvarných prací studentů CG)
 • nasazení AIKEN CMS (dříve nazvaného RS AIKEN) formou pilotního projektu
 • spuštění zkušebního provozu
 • přenesení obsahu původního webu (stovky článků a tisíce fotografií) a přepnutí hlavní stránky na nový web
 • zaškolení uživatelů
 • trvalé poskytování podpory pro AIKEN CMS a pro web samotný
 • v lednu 2008 byla provedena zásadní aktualizace grafiky v souvislosti s postupným zvětšováním rozlišení zobrazení u většiny návštěvníků
 • v říjnu 2008, po přesunu webu na výkonnější server s novějšími technologiemi, byl proveden upgrade AIKEN CMS na verzi 2.0
 • v prosinci 2008 byl spuštěn pilotní projekt dynamických šablon AIKEN CMS, které přinášejí novou dimenzi generování webového obsahu a výrazně zjednodušují správu vzhledu webu
 • na jaře 2009 proběhla první fáze jednání ohledně změny grafického designu – cílem bylo sjednotit grafickou podobu celého webu a umožnit dynamické změny logické struktury podle aktuálního vývoje potřeb školy
 • redesign byl realizován v září 2009
 • web je velmi intenzivně využíván a provedený průzkum svědčí o jeho výborné použitelnosti a přehlednosti

Adresa: www.cgym-kh.cz

Zpět do sekce Případové studie


AIKEN s.r.o.
Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora
tel. 312 312 413, mobil 606 362 315
www.aiken.cz, aiken@aiken.cz

GEO: 049.95426, 015.27013