webdesign, webhosting, software, sítě, databáze
Každý problém má své řešení.

Aktuality

PF 2019 (21.12.2018)

AIKEN Vám přeje veselé Vánoce a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2019.

Vydání knihy Staré/nové kutnohorské pověsti (13.12.2017)

Vydali jsme výpravnou, celobarevnou knihu Staré/nové kutnohorské pověsti od akademické malířky Jitky Jelínkové. Knihu si můžete objednat v našem LinuxMarketu nebo zakoupit v kutnohorských knihkupectvích a na dalších místech.

další články ze sekce Aktuality...

Doporučujeme


Firemní blog

RoundCube a třísloupcové zobrazení (23.8.2013)

S rozmachem širokoúhlých monitorů se postupně mění také uživatelská rozhraní programů. Například při práci s poštou je dnes standardem třísloupcové zobrazení. Jak ho získat ve webmailu RoundCube?

Proč používat službu Přidej.cz? (22.3.2013)

Služba Přidej.cz spojuje hned tři hodnoty na jednom místě, a to zcela zdarma. Usnadňuje sdílení, posiluje SEO a nabízí přístup k zajímavým odkazům a k informacím o nich.

další články ze sekce Firemní blog...

Právní informace

Kontaktní informace

Kontaktní informace uvedené na těchto webových stránkách jsou určeny výlučně pro kontaktování za účelem poptávky po službách společnosti AIKEN s.r.o. nebo pro komunikaci v souvislosti s využívanými službami. Užití k jakýmkoli jiným účelům, zejména k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení (ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb.), je zakázáno a každé porušení tohoto zákazu bude oznámeno Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vyloučení záruky

Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány bez jakékoli záruky a s vyloučení jakékoli odpovědnosti, pokud není výslovně uvedeno, že jde o závazné informace nebo o závazný právní dokument.

Autorská práva

Obsah na těchto webových stránkách je tvořen autorskými díly chráněnými podle zákona č. 121/2000 Sb. v aktuálním znění. Všechna práva autorů a osob vykonávajících autorská práva jsou vyhrazena, užití je povoleno jen s písemným souhlasem autora nebo vykonavatele autorských práv. Výjimkou jsou články, texty, obrázky nebo jiná díla, u nichž je výslovně uvedeno, za jakých podmínek je lze užít.

Grafika a uspořádání (layout) těchto webových stránek jsou autorským dílem grafickým, k němuž jsou všechna práva autorů a vykonavatelů autorských práv vyhrazena.

Známkoprávní ochrana

Obchodní značka AIKEN včetně své grafické podoby (viz níže) je v České republice registrovanou ochrannou známkou (č. zápisu 304042), jejímž vlastníkem je ing. Lukáš Jelínek. Společnost AIKEN s.r.o. tuto ochrannou známku užívá na základě nevýlučné licence poskytnuté licenční smlouvou ze dne 12.7.2010 zapsanou v rejstříku ochranných známek ÚPV pod spisovou značkou O-462990. Aby byla zaručena náležitá ochrana této ochranné známky a současně byly splněny zákonné podmínky pro užívání ochranné známky, vztahují se na užívání známky níže uvedená pravidla.

Bez souhlasu vlastníka ochranné známky AIKEN uděleného písemnou smlouvou je zakázáno:

  1. Užití ochranné známky AIKEN ve spojení s názvem obchodní firmy, výrobku, služby nebo jiného obchodního označení.
  2. Užití ochranné známky AIKEN na obalech výrobků, na štítcích, v propagačních materiálech apod. v kombinaci s ochranným známkami či jinými obchodními označeními jiných vlastníků, anebo způsobem, který by mohl vyvolat nebezpečí záměny.
  3. Užití ochranné známky AIKEN v běžném textu způsobem, který by vyvolal nebezpečí záměny nebo pochybnosti o správné podobě ochranné známky.

Ochrannou známku je povoleno uvádět pouze v původní podobě (buď v níže uvedené grafické podobě nebo jako slovo AIKEN). Za uvedení v původní podobě se považuje i náhradní zobrazení v odstínech šedi, s použitím dvoubarevného tiskového rastru nebo jiným podobným způsobem podle technických podmínek.

AIKEN - registrovaná ochranná známkaAIKEN s.r.o.
Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora
tel. 312 312 413, mobil 606 362 315
www.aiken.cz, aiken@aiken.cz

GEO: 049.95426, 015.27013